U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Modelbepalingen deelmobiliteit in jouw gemeente

De Modelbepalingen hebben een juridisch karakter. Nieuwe ontwikkelingen vragen ook om voortdurende aanpassingen in de wetgeving. Enkele maanden na het beschikbaar stellen van deze Modelbepalingen halen we de gebruikservaringen van de gemeenten samen met jullie op. Tegen welke vraagstukken in de praktijk loop je aan als gemeente bij het gebruik van de Modelbepalingen? Wat zijn de overwegingen om met de Modelbepalingen aan de slag te gaan? Op 18 juni beantwoorden we in dit webinar de prangende vragen, en nemen we de feedback mee voor een periodieke update van de Modelteksten.   

Aanleiding 

Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit presenteerde in februari 2024 de ‘Modelbepalingen voor het reguleren van deelvervoer binnen lokale wetgeving’. Gemeenten beschikken hiermee over een gestandaardiseerde set bepalingen om de groei van deelvervoer te vergemakkelijken. Het beoogt gemeentelijk beleid sneller en beter vorm te geven en zo gebruikers van deelmobiliteit goed te bedienen.   

De Modelbepalingen voorzien in een grote behoefte van gemeenten om beleid op het thema deelmobiliteit te standaardiseren en goed op elkaar af te stemmen. Goed afgestemd beleid maakt het reizen met deelvervoer tussen gemeenten makkelijker en biedt aanbieders van deelmobiliteit eenduidigheid. Via deze link zijn de Modelbepalingen te downloaden (PDF). 

Voor wie?

Deze kennisbijeenkomst is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland die zich bezig (willen) houden met deelmobiliteit.  

Over Natuurlijk!Deelmobiliteit 

Dit webinar wordt verzorgd door Platform31, een van de partners in het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit. Dit samenwerkingsprogramma van het Rijk, regionale en gemeentelijke overheden en kennisinstellingen heeft als doel te komen tot een samenhangende aanpak en regie van overheden, in samenwerking met de markt, op het gebied van deelmobiliteit. Het programma richt zich primair op het uniformeren en harmoniseren van beleid, het doen van gezamenlijk onderzoek, het uitvoeren van projecten van gezamenlijk belang en het breed delen van kennis en kunde. Met als uiteindelijke doel om de houding van reizigers ten opzichte van deelmobiliteit te verbeteren en het aanbod en gebruik van deelvervoer op te schalen en in goede banen te leiden.