U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Over de webinar

Hoe ga je als gemeente om met aanvragen van deelauto-aanbieders voor een parkeerplaats en parkeervergunning? In deze webinar gaan we in op deze vraag. Daarbij bespreken we de mogelijkheden die gemeenten hebben om de parkeerdruk in de bestaande stad te verlagen en deelauto-aanbieders te faciliteren. We gaan specifiek in op hoe gemeenten hierbij gebruik kunnen maken van de Flexibele Parkeermachtiging Deelauto’s en het fiscaliseren van Blauwe Zones voor kortparkeren.  

Deze webinar is onderdeel van een bredere serie. In volgende webinars gaan we in op:

  • Het realiseren van parkeerplaatsen en laadpalen voor deelauto’s
  • Autodelen in relatie tot de parkeernorm in nieuwe gebiedsontwikkelingen
  • Autodelen in relatie tot mobiliteitshubs 

Flexibele Parkeermachtiging Deelauto’s

Gemeenten verstrekken aanbieders parkeervergunningen waarmee tegen een vast (lager) tarief eenvoudiger geparkeerd kan worden. Omdat iedere gemeente dat nu op een eigen manier doet – waardoor aanbieders overal een aparte vergunning moeten aanvragen – heeft SHPV in samenwerking met het ministerie van I&W en een aantal gemeenten de Flexibele Parkeermachtiging Deelauto’s ontwikkeld. Dit concept lost de nadelen op en is straks in alle gemeenten toepasbaar.

Voor wie?

Deze webinar is interessant voor ruimtelijk/mobiliteitsprofessionals bij gemeenten en mobiliteitaanbieders.

Wat levert deelname jou op?

Deelnemers krijgen uitleg over en inzicht in de mogelijkheden van een flexibele parkeermachtiging. Een flexibele parkeermachtiging biedt de noodzakelijke infrastructuur om schaalbaar ‘one way’ ritten tussen steden aan te bieden. Daarnaast past het betalen naar gebruik voor parkeerplekken al veel beter bij het concept ‘delen’ dan een reguliere parkeervergunning waarbij wordt betaald voor het ‘hebben’ van een plek.

Over Natuurlijk!Deelmobiliteit

Deze webinar wordt verzorgd door Deloitte, Advier en SHPV, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Natuurlijk!Deelmobiliteit. Dit samenwerkingsprogramma van het Rijk, regionale en gemeentelijke overheden en kennisinstellingen heeft als doel te komen tot een samenhangende aanpak en regie van overheden, in samenwerking met de markt, op het gebied van deelmobiliteit. Het programma richt zich primair op het uniformeren en harmoniseren van beleid, het doen van gezamenlijk onderzoek, het uitvoeren van projecten van gezamenlijk belang en het breed delen van kennis en kunde. Met als uiteindelijke doel om de houding van reizigers en opzichte van deelmobiliteit te verbeteren en het aanbod en gebruik van deelvervoer op te schalen en in goede banen te leiden.